Visie

Door middel van lichaamsgerichte therapie ondersteun ik cliënten bij het bewust worden van hun manier van leven. Hierdoor zullen ze stap voor stap in staat zijn handelingen en ideeën die hun levensgeluk in de weg staan los te laten en steeds meer in harmonie met de goddelijke wijsheid komen.

De geboorte van mensen beschouw ik niet uitsluitend als een individuele fysiek gebeurtenis maar vooral als een manifestatie van het goddelijke op aarde. Alles wat leeft zie ik als een voertuig van deze grote wijsheid, welke een steeds prominentere plaats op aarde zal krijgen. De term “holistisch” betekent in mijn visie, de verbinding van alle levende wezens via deze grote wijsheid. Mensen en andere levende wezens staan hierdoor niet los van elkaar maar faciliteren gezamenlijk de manifestatie van deze goddelijke wijsheid op aarde. Als gevolg hiervan denk ik dat de belangrijkste taak van mensen (en andere levende wezens) is zich hiervoor open te stellen, zodat deze zich steeds meer kan manifesteren op onze aarde. Helaas zijn (nog) niet veel mensen zich helemaal bewust van de verbinding in zichzelf met het grote geheel. Hierdoor ervaren de meeste mensen de steun van deze wijsheid niet. Ze ervaren zichzelf als een individu dat los staat van het goddelijke. Het gevolg hiervan is dat voor de meeste mensen het overleven van het fysieke individu of van groepen mensen de belangrijkste taak in het leven is geworden.

De levenshouding die hieruit ontstaat is er een die wordt gekenmerkt door: strijd, eenzaamheid, te grote activiteit, stress, vermoeidheid, egoïsme, ontevredenheid, veel fysieke en mentale klachten. Op dit moment wordt onze wereld helaas gedomineerd door deze levenshouding.
Gelukkig worden steeds meer mensen zich ervan bewust dat deze manier van leven destructief is. Ze gaan op zoek naar een manier om bevrijd te worden van deze oude manier van leven. Omdat dit zo is verweven met lichaam en geest is dit een moeilijke opgave. Door alleen logisch redeneren is dit moeilijk te realiseren.

 

Reageren is niet mogelijk